Общи условия за достъп и ползване на сайта www.kaderabotim.bg

Общи условия за достъп и ползване на сайта www.kaderabotim.bg

Последна актуализация: 01.04.2022

 

Моля, прочетете внимателно общите условия за достъп и ползване на Сайта. Ако не сте съгласни с условията за ползване, моля, не използвайте нашия Сайт. Ако продължите да посещавате Сайта, значи сте прочели и разбрали долупосочените Условия за достъп и ползване и сте информирани за техния ефект върху вас.


Сайтът е в непрекъснат процес на подобрение и актуализиране, а Компанията (както е определено по-долу) непрекъснато се опитва да внедри нови функционалности. Поради тази причина Условията могат да бъдат променяни спрямо настъпващите промени и подобрения на Сайта. Запазваме си правото да правим промени в Сайта и настоящите Условия по всяко време, като актуализираме съдържанието на Сайта, без изрично предупреждение, освен ако промените са съществени, като в този случай ние ще Ви информираме предварително посредством Вашия имейл адрес, който сте предоставили на Kaderabotim.bg при създаването на акаунт в Сайта. Моля, редовно препрочитайте Условията, за да сте в течение с най-актуалната им версия.


1. ВЪВЕДЕНИЕ. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН.

1.1.    Условията за достъп и използване („Условия“) на сайта www.kaderabotim.bg („Сайт“) представляват правила за достъп и ползване на Сайта, които са задължителни за всички потребители.


1.2. В този документ следните термини ще имат значенията, описани по-долу:

- "Фирма" или "ние" обозначава компанията UNDELUCRAM SRL със седалище в Клуж-Напока, ул. Цар Фердинанд № 22-26 (адрес за кореспонденция: Букурещ, бул. Юлиу Маниу 7A, Cotroceni Business Center, Сграда T, етаж 2, сектор 6), регистриран в търговския регистър под №. J12 / 2388/2019, фискален код 37266398, имейл [email protected]; Компанията е тази, която изцяло използва Сайта;
- „Потребител“ или „Вие“ обозначава всяко физическо лице или представител на юридическото лице, което достъпва и използва Сайта чрез създаване на потребителски акаунт или чрез персонализиране на съществуващ такъв от името на Работодателя;
- "Посетител" обозначава всяко физическо лице, ползвател на Сайта, независимо дали има съществуващ създаден потребителски акаунт;
- „Работодател“ обозначава всяко юридическо лице, чийто профил е публично достъпен на Сайта, независимо дали е персонализиран от Потребител или не;


1.3. Чрез Сайта се стремим да:

- предоставяме информация за пазара на труда в България, предоставена от служители, които взаимодействат или са взаимодействали професионално с български работодатели, чиито профили са публично достъпни на сайта;
- предлагаме информация от обществен интерес в различни области, свързани с пазара на труда в България, като например: човешки ресурси, пазар на труда, заплати и др., структурирана информация както под формата на статии  (вътрешно създадени или базирани на външни сайтове), така и под формата на дискусии във форума;
- предлагаме на Работодателите възможност за персонализиране на техните публично достъпни профили в рамките на Сайта, като предоставяме опция за публикуване на рекламно съдържание, обяви за работа или стаж; качване на презентация за Работодателя; централизиране на оценките, споделяни от Потребителите в Сайта по отношение на Работодателя; централизиране на отзивите за заплати и социални придобивки, които са били публикувани за този Работодател;
- предлагаме възможност на Потребителите да добавят своята автобиография в Сайта, да оценяват опита си, придобит по време на взаимодействието с дадени Работодатели, да публикуват информация за заплатите и пакета от социални придобивки, предлагани от даден Работодател;


1.4. Тези Условия са предмет на румънското право. Всеки конфликт, произтичащ от или във връзка с използването на Сайта, ще бъде разрешен от компетентните държавни органи в Румъния.

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА САЙТА.

2.1. Сайтът предоставя множество информационни ресурси онлайн, включително инструменти за комуникация, статии, новини, форуми и услуги за социално взаимодействие. Сайтът е предназначен както за Посетители и Потребители, така и за Работодатели.


2.2. Съдържанието, публикувано на Сайта, произхожда от различни източници като: статии и новини, създадени от Компанията; статии и новини, базирани на външни сайтове; информация, предоставена от Потребители; информация, качена на Сайта от Работодатели.


2.3. Съдържанието, публикувано на Сайта, е общодостъпно, без заплащане на такса за достъп, от който и да е Посетител или Потребител. Някои типове съдържание на Сайта са достъпни само за Потребителите.


2.4. Определени функционалности на Сайта са достъпни само след извършване на плащане, еквивалентно на стойността на услугите, които Компанията предоставя на Работодателя чрез Сайта. Съществуват 2 вида пакетни услуги, достъпни за Работодателите: основен (безплатен) и корпоративен (платен). Всеки от тях включва определени онлайн услуги, описани в акаунта на Работодателя.


2.5. Под никаква форма и при никакви обстоятелства Компанията не ограничава правото на свободно изразяване чрез изтриване на отзиви и съобщения от Потребители в замяна на заплащане от страна на Работодателите. Възможност за такава опция няма да бъде включена в пакетните услуги, предоставяни на Работодателите.

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ И СИГУРНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА

Сигурност на Потребители/Посетители

3.1. За да получите достъп до определени секции или функционалности на Сайта, е необходимо да създадете потребителски акаунт.


3.2.  За да завършите процеса на регистрация, трябва да предоставите потребителско име, имейл адрес и парола в регистрационната форма, налична в Сайта, или да се регистрирате чрез профила си в социалните медии.
 

3.3. След изпращане на формата за регистрация, ние Ви изпращаме съобщение на посочения от Вас имейл адрес за потвърждение на регистрацията. Необходимо е да имате достъп до посочения имейл адрес, за да потвърдите потребителския си акаунт.
 

3.4. Акаунтът на всеки Потребител е защитен с парола, избрана от съответното лице. Всеки Потребител е отговорен за поддържането на поверителността на парола си и сигурността на акаунта си. Следователно Потребителят е единственото отговорно лице за всички дейности, които се извършват в съответния акаунт. Ако имате подозрения относно неправомерното използване на Вашия акаунт, моля, свържете се с нас незабавно на имейл адрес [email protected]  или като използвате бутона за обратна връзка, наличен на всяка страница от Сайта. Уверете се, че излизате от акаунта си всеки път, когато завършите сесията за посещение и използване на Сайта.
 

3.5. Всеки Потребител може да използва само един акаунт. Валидираме процеса, като изискваме попълването на имейл адрес по време на регистрация на нов акаунт в Сайта. Не е разрешено използването на акаунт на друг Потребител, както и предоставянето на достъп до акаунт на трети лица освен собственика на акаунта. Всеки Потребител има отговорността да пази в поверителност потребителското си име, парола и всяка друга информация за достъп до акаунта му. Не носим отговорност за използването, разкриването или загубата на информация в резултат на неспазване на правилата за поверителност от страна на Потребителя.
 

3.6. Потребителите са задължени да спазват следните условия при реализирането на регистрация на Сайта:
- Да имат навършена минимална възраст за наемане на работа съгласно българското законодателство (16 години); Сайтът не е предназначен за малолетни лица, особено предвид тяхната невъзможност за извършване на трудова дейност от правна гледна точка.
- Да предоставят реални и актуални данни, особено по отношение на информацията, представена в тяхното CV; При липса на актуална и реална информация използването на Сайта няма да бъде оптимално.

 

3.7. По време на използването на Сайта, личните данни, принадлежащи на Потребителите/Посетителите, се обработват от Компанията. Цялата информация относно обработването на личните данни е достъпна в Политиката за обработка на лични данни.
 

3.8. Компанията гарантира на Посетителите, че Сайтът не използва софтуер или компоненти от него, които могат да повлияят на работата и функционирането на устройството, използвано за достъпване на Сайта.
Сигурност на Работодателя

 

3.9. Компанията е в непрекъснат процес на подобрение, за да гарантира, че всеки Потребител, който активира работодателски профил, може да представлява Работодателя въз основа на договорните отношения между Работодателя и Потребителя, който желае да активира работодателски профил.
 

3.10. При подаване на писмено искане от Работодател, придружено от съответни доказателства, в които се посочва, че неговият акаунт на Сайта е активиран от Потребител, който няма необходимото разрешение за това от страна на Работодателя, Компанията ще си сътрудничи с Работодателя, за идентифициране на степента, до която определен Потребител използва незаконно акаунта на Работодателя в Сайта. Компанията ще деактивира акаунта на служителите при установяване на нелегитимен Потребител чрез изпращане на писмена молба.
 

3.11.  Потребителят, който управлява акаунта на Работодател, отговаря за плащанията и действията, извършвани от този Работодател в рамките на Сайта. При липса на основателно писмено искане от страна на Работодателя, Компанията няма да се намесва в действията, извършвани от Работодателя в рамките на Сайта.
 

3.12. Акаунтът на Работодателя е така разработен, че може да бъде достъпен само от едно лице едновременно. Работодателят може да посочи няколко лица, с които има договорни отношения за поддържане и управление на акаунта на Работодателя в Сайта последователно. Работодателят  е изцяло и единствено отговорен за сигурността на профила си.

 

4. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

4.1. Сайтът дава възможност за споделяне на отзиви, впечатления и лично мнение за предишен или настоящ трудов опит като служител при даден Работодател в секцията да споделяне на отзиви.
 

4.2. Единствено Потребителят носи отговорност за точността и истинността на споделената информацията, данни и съобщения, които предоставя. Компанията няма задължение да разследва, проверява и потвърждава истинността, точността, пълнотата и съответствието със законите, които влязат в сила при публикуване на коментари и съдържание и съдържание от Потребител.
 

4.3. При публикуване на отзив, Потребителят носи пълна отговорност за всички коментари и съобщения, които:
-    нарушават всеки закон, приложим в България (например закон относно обида и клевета или право на неприкосновеност на личния живот и защита срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име) или договор, който е подписал с Работодателя, за когото публикува коментара (например авторско право или договор за поверителност);
-    имат нецензурен, обиден, клеветнически, заплашителен, насилствен характер, изразяват омраза, тормозят или дискриминират на каквато и да е основа, са порнографски или насърчават поведение, което би се считало за престъпление или нарушение на закона. Всяко нападение срещу трето лице е забранено. Отнасяйте се с уважение към другите Потребители и поддържайте дискусиите в рамките на добрия тон. Компанията си запазва правото да премахва коментари, за които други Потребители съобщават, че нарушават тези правила или които явно противоречат на този параграф.
-    имат характер на “спам“ или представляват всякаква друга форма на нежелана реклама, рекламни материали или търговски съобщения, с изключение на места, където това е изрично разрешено. Компанията си запазва правото да премахнете коментари, докладвани от други Потребители, че нарушават тези правила, или които са в явно противоречие с настоящия параграф.

 

4.4. Моля, използвайте правилно българския език. Също така, моля, не използвайте жаргонни думи и изрази и проверете текста преди публикуване. По този начин можете да се уверите, че е лесен за четене и може да бъде разбран от останалите Посетители на Сайта.
 

4.5. Не цитирайте прекомерно предишни коментари; цитирайте само основните части, така че коментарите да са лесни за четене. Моля, посочете името, идентификационния номер или псевдонима на автора на коментара, когото цитирате. Забранено е публикуването на цитати без личен принос или без посочване на източника/автора. Съобщенията от този тип ще бъдат изтрити. Забранено е използването на името, идентификационния номер или псевдонима на Работодател, бранд или лична уеб страница.
 

4.6. Одобрените и публикувани на Сайта отзиви (коментари, оценки, информация за заплати, информация за процеса на интервю, пакети за социални придобивки и т.н.) могат да бъдат редактирани или изтрити от автора в рамките на 48 часа след публикуването. Вземаме предвид че всеки отзив е обект на индивидуално възприятие и субективен за всеки Потребител, затова даваме на всеки Потребител период от 48 часа да прегледа и редактира публикувания отзив. След периода от 48 часа от публикуването отзивите не могат да бъдат модифицирани, за да осигурим надеждност на дискусиите. Всеки потребител може да оцени Работодател, за когото е оставил отзив преди след минимум 6 месеца от датата на публикуването на предишния отзив.
 

4.7. След публикуването на отзив (коментар, оценка, информация за заплати, информация за процеса на интервю, пакети за социални придобивки и т.н.), Вие ни предоставяте неограничен във времето безплатен лиценз за възпроизвеждане, публикуване, предаване и разпространение на отзивите с цел експлоатация и популяризиране на Сайта.
 

4.8. Всяко отклонение от горните правила се санкционира чрез изтриване на Вашите коментари и/или ограничаване на достъпа Ви до Сайта. Независимо дали го използваме или не, правото, което си запазваме, не трябва да се тълкува като наше одобрение или задължение към Вашите коментари или съдържание, качено на Сайта. 

 

4.9. Вие сте длъжни да ни обезщетите за всякакви преки или косвени вреди, които можем да понесем в резултат на публикуването на съдържание, коментари или материали, публикувани или изпратени от Вас на нашия Сайт и които не са били отхвърлени за публикуване или изтрити след публикуването (очевидно нямащи незаконен или вреден характер за нас).

 

4.10. Забранено е:
- да се възпроизвеждат, копират, разпространяват или използват ресурсите на Сайта, включително каквато и да е част от неговото съдържание, без да изричното предварително писмено съгласие на Компанията;
- изтегляне или копиране на информация в полза на друг бизнес;
- използване на инструменти за събиране и извличане на данни, роботи или други подобни инструменти;

 

4.11. Забранено е въвеждането на вируси или други технологично вредни материали за получаването на неоторизиран достъп или атака срещу Сайта. Всички злоупотреби от такова естество, които могат да представляват престъпления, ще бъдат докладвани на органите на реда.

 

5.    ПРАВИЛА ЗА ОДОБРЕНИЕ И МОДЕРИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЦЕНКИ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПЛАТА И ИНТЕРВЮ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

5.1.  Сайтът е предназначен да бъде отправна точка и информационен източник за тези, които търсят нова работа, за тези, които се интересуват от условията на труд и работната среда в българските компании, както и за компании, които имат за цел да подобрят връзката с настоящите и бъдещите си служители.
 

5.2. Компанията е неутрална страна във всички дискусии между Потребители и/или Работодатели и не проверява истинността на съдържанието на съобщенията (включително оценки, информация за заплати и интервюта или други данни, предоставени от Потребителите), поради което те са длъжни да предоставят реални данни, които могат да бъдат в помощ и интерес на всички Посетители на Сайта.
 

5.3. Сайтът се модерира от екип, който валидира съобщенията, получени чрез Сайта, и одобрява всички съобщения, коментари и отзиви, които са в съответствие с горепосочените Условия. По същия начин модераторите на Сайта вземат предвид следните аспекти:
-Същият метод за модериране, одобрение и отхвърляне на съобщения се прилага за всички получени съобщения (включително оценки, информация за заплати и интервюта или други данни, предоставени от Потребителите), независимо дали идват от предишни служители, настоящи служители или представители на Работодатели;
-Информацията, предоставена от Потребителите, трябва да бъде в интерес и да помага на Посетителите и/или Потребителите на Сайта;
-Общи съобщения без конкретна полза за Потребителите и/или Посетителите на Сайта или съобщения, които не се основават на аргументи, няма да бъдат одобрени за публикуване (ако ситуацията го изисква).

 

5.4. Компанията си запазва правото да не публикува онези отзиви, коментари и съобщения, които противоречат на Условията или които Компанията счита за неподходящи, под каквато и да е форма, за собствения си имидж, партньори или трети страни, след като информира автора на коментара за това.
 

5.5. Компанията предоставя възможност на Потребителите и Работодателите да оборят публично информацията, която не е в съответствие с реалността, чрез упражняване на правото на отговор на Сайта или чрез незабавно информиране на представителите на Сайта.
 

5.6. Ако бъдем уведомени за нарушения на закона или на договорни отношения, ще изтрием само тези коментари и материали, по отношение на които са представени ясни и недвусмислени доказателства относно посочените нарушения; при липса на такива доказателства, ние уважаваме право на свободно изразяване на Потребителите.

 

6.    ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

6.1. Компанията не гарантира точността, коректността или актуалността на информацията, налична на Сайта. Ако се установи, че каквато и да е информация, налична на Сайта, нарушава законните права на въпросните физически или юридически лица, е необходимо да съобщите за това на [email protected], придружено с точни и недвусмислени доказателства, които се оборват наличната информация.
 

6.2. Компанията не подкрепя споделените мнения чрез публикуване. Сайтът има неутрална роля, като улеснява обществения достъп до информация за пазара на труда в България. Ние се отказваме от всякаква отговорност (независимо дали въз основа на договор или на друга база), произтичаща от или във връзка с достъпа или използването на нашия Сайт или всеки уебсайт, към който е свързан той, до степента, разрешена от приложимото законодателство, с изключение на загуби или щети, причинени от измама, умишлено неправомерно поведение или груба небрежност.

 

6.3. Данните, предоставени от Потребителите при регистрация, не могат да бъдат предоставени на никого, освен ако не се изисква от закона и освен в случаите, описани в Политиката за обработка на лични данни.
 

6.4. Сайтът не винаги ще бъде достъпен и могат да се срещат грешки или несъответствия. Като Посетители на Сайта, Вие приемате това и го използвате на своя собствена отговорност.
 

6.5. Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, управлявани от трети лица, които са маркирани като такива за лесна идентификация. Включването на нашия Сайт във всеки друг чрез връзка не означава, че одобряваме становището или поемаме отговорност за изложеното съдържание или употребата му, или използвате услуги, предоставени чрез него. Компанията не е задължена да наблюдава, проверява и филтрира сайтове на трети страни за точност, пълнота и съответствие с приложимото законодателство. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети или загуби, причинени в резултат на използването на Сайта ни от трети лица, които използват съдържанието на своя собствена отговорност предвид условията, посочени в тези сайтове.
 

6.6. Позволено е добавянето на хипервръзка към нашия уебсайт от друг уебсайт или документ без нашето предварително писмено съгласие при спазване на Условията, посочени в този параграф. Хипервръзката не означава, че ние одобряваме вашите продукти или услуги или който и да е от продуктите или услугите на сайта, от който правите връзки или които са достъпни чрез нашия Сайт. При идентифициране на хипервръзка, която е поставена на сайт, който има незаконно, заплашително, клеветническо, нецензурирано, порнографско или осквернено съдържание, или, такова, което установява или поощрява поведение, което може да бъде сметнато за престъпление или нарушение на закона или причинява вреди и/или може да действа срещу интересите или репутацията на Компанията или трети фирми, с които тя работи (или продукти и/или услуги), ние се обръщаме към решения за изтриване на тази хипервръзка от Сайта, който нарушава този параграф.

 

6.7. Запазваме си правото да поискаме по всяко време, по наше собствено усмотрение, по каквато и да е причина, всяка връзка, създадена към нашия Сайт от друг сайт или документ, да бъде премахната. В този случай ще ви изпратим известие за прекратяване до името/имейл адреса, споменат при Вашата регистрация на домейна на сайта или на който и да е имейл адрес, предоставен на Вашия сайт. Вие имате задължението да изтриете хипервръзката в рамките на 5 дни от получаване на уведомлението.

 

7.    ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, АВТОРСКИ ПРАВА И СОФТУЕР.

7.1. Всички права на интелектуална собственост върху Сайта, включително неговото съдържание, дизайн, графики, лога, изображения, аудио и видео съдържание принадлежат изцяло на Компанията.
 

7.2. Публикуването на коментари и съдържание от Вас като Потребители няма да Ви предостави никакви права по отношение на съдържанието на Сайта.
 

7.3. Всички авторски права по отношение на софтуерните програми, използвани на Сайта, принадлежат на Компанията, с изключение на софтуера с отворен код. Цялото съдържание на софтуера, неговата разработка и софтуерът в неговата цялост са защитени от законите за авторското право. Всяко друго използване, включително възпроизвеждане, модифициране, разпространение, предаване, повторно публикуване, показване или изпълнение на съдържание от този Сайт не е разрешено без предварително писмено съгласие на Компанията.

Скорошни мнения
Екипът миВъзможност за развитие
Стриктност и коректност
Редовното плащане и второто здравно осигуряване
Скоро добавени заплати
Хорист
1.180 BGN
Оператор CNC
1.300 BGN
2.700 BGN