GPK Narkoop

Този работодател в момента не комуникира за своя бранд в общността.

Представлявате ли компанията?
Активирайте профила си

Рейтинги на компания GPK Narkoop

ПК "НАРКООП"

23.01.2021

Плюсове
Добри условия, задружен екип, социални придобивки

Минуси
Няма

България
Препоръчвам тази фирма на познати.