ОББ - Обединена българска банка

  • www.ubb.bg

Този работодател в момента не комуникира за своя бранд в общността.

Представлявате ли компанията?
Активирайте профила си

Рейтинги на компания ОББ - Обединена българска банка

Обб

31.01.2021

Плюсове
Директор на клон

Минуси
-

България
Не препоръчвам тази фирма на познати.