Камелия 2015

Този работодател в момента не комуникира за своя бранд в общността.

Представлявате ли компанията?
Активирайте профила си

Рейтинги на компания Камелия 2015

Камелия 2015

23.01.2021

Плюсове
Колегиалност и уважение

Минуси
Нетрудолюбиви

България
Препоръчвам тази фирма на познати.