ЦНСТ

Този работодател в момента не комуникира за своя бранд в общността.

Представлявате ли компанията?
Активирайте профила си

Заплати в компания ЦНСТ

Месечна заплата (нетно)

Санитар

22.09.2022 - Служител - Пълен работен ден
Месечна заплата (нетно)
1.100 BGN
Служител - Пълен работен ден - София - Санитар
Опит в сферата на: По-малко от година