CBA

  • www.cba.bg

Този работодател в момента не комуникира за своя бранд в общността.

Представлявате ли компанията?
Активирайте профила си

Рейтинги на компания CBA

ЦБА АД

31.01.2021

Плюсове
Колектива

Минуси
Почивните дни

България
Препоръчвам тази фирма на познати.