BTV

Този работодател в момента не комуникира за своя бранд в общността.

Представлявате ли компанията?
Активирайте профила си

Рейтинги на компания BTV

BTV

31.01.2021

Плюсове
Добро отношение.

Минуси
Корупция.

България
Препоръчвам тази фирма на познати.