BILLA Bulgaria

  • www.billa.bg

Този работодател в момента не комуникира за своя бранд в общността.

Представлявате ли компанията?
Активирайте профила си

Рейтинги на компания BILLA Bulgaria

Билла България

31.01.2021

Плюсове
Колектив

Минуси
Отношението към работниците

България
Препоръчвам тази фирма на познати.