CHOLEV

Този работодател в момента не комуникира за своя бранд в общността.

Представлявате ли компанията?
Активирайте профила си

Интервюта за работ в компания CHOLEV

1
Интервюта за работ
Ниво на трудност на интервюто
2 - Лесно
Много лесно Много трудно
Опит от интервюта
Позитивно 100%
Неутрално 0%
Негативно 0%

Интервю Работник за цех

12.03.2021
Положителен опит
Приех офертата
Бях интервюиран в Февруари 2021, в Пловдив.
Продължителност на интервюто: 1 .
Трудност на интервюто: Лесно

Как протече интервюто?
OK

Въпроси и тестове на интервюто?
Студентка ли съм, Мога ли да работя по 8 часа, мога ли да работя извънредно, ако се наложи.